Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Особливості судової мистецтвознавчої експертизи

31 січня 2020

Пам'ятки історії та культури – це важлива частина духовного надбання народу, які мають слугувати цілям розвитку науки, освіти та культури, формуванню почуття патріотизму та естетичному вихованню.

Оригінальні твори мистецтва досить часто мають велику вартість і тому стають об’єктами уваги шахраїв та правопорушників. Досить часто в цьому контексті виникає необхідність у встановленні автентичності твору мистецтва, часу його створення, авторства та розв’язання інших питань. З цією метою експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проводять судову мистецтвознавчу експертизу.

Фахівці Київського НДІСЕ досліджують:

  • автентичність предметів мистецтва та авторство щодо конкретних творів;
  • ступінь збереження предмета мистецтва, наявності або відсутності реставраційних робіт;
  • факт приналежності твору мистецтва чи предмету колекціонування до певного періоду часу;
  • вид мистецтва до якого відноситься предмет наданий на дослідження;
  • історичну, наукову, художню, археологічну, або іншу цінність досліджуваних об’єктів;
  • вартість творів мистецтва.

Об’єктами мистецтвознавчої експертизи можуть бути картини, ікони, поштові марки, твори декоративно-прикладного мистецтва, антикваріат, об’єкти нумізматики, книги, рукописи тощо.


Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6