Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Міжнародна конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»

10 листопада 2017

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, та помічник директора Андрій Полтавський взяли участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» у Харкові.

Захід було присвячено 100-річчю від дня народження провідного фахівця в галузі судової експертизи та криміналістики Михайла Салтевського. До участі запросили представників Міністерства юстиції України (Київського, Харківського, Одеського, Донецького, Львівського, Дніпропетровського науково-дослідних інститутів судових експертиз), Міністерства внутрішніх справ України, інших організацій, а також делегатів судово-експертних установ Туреччини, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Литва, Республіки Казахстан та Республіки Вірменія.

Спікери доповідали на теми сучасних проблем криміналістики та кримінального процесу, загальних положень судово-експертної діяльності, інженерно-технічних, економічних, товарознавчих, психологічних та інших видів судових експертиз та експертних досліджень.

Доповіді учасників від Київського НДІСЕ, зокрема, було присвячено стандартизації судової експертизи в Україні як важливої передумови визнання надійності судових доказів та окремим проблемним аспектам використання дактилоскопічної інформації в розкритті злочинів.

За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, питання стандартизації судової експертизи або, точніше, діяльності із судово-експертного забезпечення правосуддя сьогодні постають як особливо актуальні.

«Планомірна діяльність із впровадження систем управління якістю за ISO/IEC гармонізованих в Україні, інтеграція в міжнародні судово-експертні інституції, зокрема до ENFSI, участь у роботі міжнародних експертних комісій, та інші заходи, надають можливість створення виробничих, наукових і методичних передумов досягнення судовою експертизою України світового рівня», – наголошує Олександр Рувін.

Подібні заходи, як зазначили учасники, дозволяють встановити нові наукові контакти та розширити творчі зв'язки. Наукові дискусії відкривають нові шляхи й підходи до вирішення завдань, що постали перед судовою експертизою та криміналістикою, стають підґрунтям подальшого розвитку науки й практики експертного забезпечення діяльного правосуддя.Київський науково-дослідний інституту судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6