Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Заяви стосовно можливого впливу Міністерства юстиції на судових експертів не мають під собою жодних підстав

21 квітня 2017


У відкритих джерелах та засобах масової інформації з`явилась інформація про можливість протиправного впливу колишнього народного депутата Мартиненка М.В. на діяльність експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідні висновки було зроблено після опублікування підозри в причетності Мартиненка до розтрати понад 17 млн. доларів на закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами.

Зокрема у йдеться про те, що Мартиненко М.В. будучи знайомим з Міністром юстиції України Павлом Петренком, має змогу впливати на висновки судових експертиз, проведених у КНДІСЕ.

Зважаючи на це, вважаємо за доцільне звергнути увагу громадськості на те, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є провідною державною експертною установою України заснованою в 1913 році. За всю історію існування ми виконали понад мільйон експертиз, у тому числі за матеріалами кримінальних справ, які набули широкого резонансу у суспільстві.

Основні принципи судово-експертної діяльності регламентуються Законом України «Про судову експертизу», який визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Відповідно до статті 4 вказаного Закону об’єктивність, незалежність та правильність висновку забезпечуються на законодавчому рівні процесуальним порядком, створенням належних умов для діяльності судового експерта, його кримінальною відповідальністю за професійну діяльність.

Варто відзначити, що незалежність роботи експертів Київського НДІСЕ гарантується забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи. Дане положення підкріплюється відповідними нормами матеріального права, які передбачають відповідальність за втручання в проведення судової експертизи.

Зокрема, стаття 386 Кримінального Кодексу України встановлює відповідальність за перешкоджання з'явленню експерта до суду, органів досудового слідства, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України чи дізнання, примушування до відмови від надання висновку, а також до надання завідомо неправдивого висновку.

Наголошуємо, що принцип незалежності експерта слід розуміти як відсутність втручання в його діяльність будь-яких інших осіб. Під час своєї діяльності експерт безпосередньо перебуває у правовідносинах з керівництвом експертного закладу та органами, що призначають експертизу або залучають експертів до інших заходів у межах своєї компетенції.

У випадках недовіри до висновків експерта, який працює в установі, що належить до певного міністерства, сторони судового процесу (обвинувачення або захист) мають право призначити повторну експертизу експертній установі іншого міністерства, що також є гарантією незалежності судового експерта та правильності його висновку.

Також слід розрізняти поняття «незалежність судового експерта» та «незалежність судової експертизи». Експерт надає висновки з експертизи за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на його спеціальних знаннях та апробованих затверджених методиках дослідження. Він складає висновок експерта від свого імені й несе особисту відповідальність за його правдивість. Тому експерт несе відповідальність за проведену експертизу перед законом та своєю совістю незалежно від того, до якого міністерства чи відомства належить експертна установа, в якій він працює. На сьогоднішній день констатуємо, що керівництво Міністерства юстиції не втручалось і не втручається в експертну діяльність установи.

Завдяки спільним зусиллям керівництва та колективу Інституту за понад 100 років роботи не було допущено жодного випадку впливу на результати проведених експертиз. Жоден із високопосадовців, в тому числі керівники профільних державних відомств та Міністерств не мають змоги вносити корективи у висновки судових експертів та висновки їх досліджень. Робота спеціалістів КНДІСЕ як в минулому, так і сьогодні базується на принципах законності, незалежності, об’єктивності та повноти дослідження.

Високий рівень професійної підготовки експертів КНДІСЕ підтверджено визнанням світової експертної спільноти. Інститут включено до потужної команди Європейської мережі судово-експертних установ. Фахівцями Інституту систематично виконуються складні експертні дослідження я в тому числі міжнародні відповідно до європейських стандартів.

Розповсюдження неправдивої інформації компрометуючого характеру може негативно вплинути на міжнародний імідж Київського НДІСЕ і української судово-експертної галузі загалом.Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз

Директор: Рувин Александр Григорьевич

Почтовый адрес: 03057, г. Киев, ул. Смоленская, 6