Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Фахівці КНДІСЕ проводять будівельно-технічні та земельно-технічні експертизи

28 березня 2018

Питання землі та будівництва були та залишаються одними з найдискусійніших. Судові будівельно-технічні та земельно-технічні експертизи призначаються при розслідуванні та розгляді справ різних категорій. Предмет будь-якої судової експертизи, у тому числі і вищезазначених, повинен охоплювати вивчення причин здійснення злочину та розробку заходів з їх попередження, оскільки при розслідуванні та судовому розгляді певне коло обставин може бути встановлено лише за допомогою використання спеціальних знань.

Зауважимо, що виконання будівельно-технічних та земельно-технічних судових експертиз іноді ускладнюється або стає зовсім неможливим через те, що власники досліджуваних об’єктів перешкоджають проведенню обстеження. Нещодавно експерти Лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в котре зустріли подібну проблему. В такому випадку судові експерти можуть виконувати дослідження в межах де не порушується право власності інших осіб або призначити проведення повторного обстеження. У кожному випадку експерт приймає окреме рішення.

Нагадаємо, основними завданнями земельно-технічної експертизи є:

 • визначення відповідності розробленої технічної документації на земельні ділянки та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
 • визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
 • визначення фактичного землекористування земельними ділянками;
 • визначення відповідності фактичного землекористування, а також порушень меж та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів;
 • визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок правовстановлювальним документам та технічній документації із землеустрою та землекористування;
 • визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування);
 • визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, встановлення земельного сервітуту;
 • оцінка земельних ділянок;
 • визначення відповідності виконаної оцінки земельних ділянок вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам тощо.

Будівельно-технічна експертиза вирішує наступні завдання:

 • визначення вартості (ринкової, ліквідаційної та ін.) будівель і споруд та земельних ділянок;
 • встановлення факту відповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам Державних будівельних норм України або будівельних норм і правил (далі — ДБН, БНіП,);
 • визначення вартості різного роду будівельних робіт (спорудження будівель, їх переобладнання, ремонт, благоустрій території тощо); встановлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам ДБН (БНіП) та інших державних стандартів з питань будівництва;
 • встановлення правильності складання державної звітності про виконання будівельних робіт;
 • розробка варіантів поділу будинків і надвірних будівель відповідно до ідеальних часток кожного зі співвласників з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання об`єктів, залишення їх частин у спільній власності, а також визначення грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу стала меншою за ідеальну;
 • розробка варіантів порядку користування земельною ділянкою, на якій розташовані будівлі, що належать громадянам на правах спільної власності; визначення технічного стану будівель, споруд, інженерного обладнання (відсоток зносу, придатність до експлуатації, необхідність ремонту, наявність дефектів тощо).Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6