Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Експерти Кропивницького відділення КНДІСЕ обговорили з колегами актуальні питання права та соціально-економічних відносин

07 листопада 2018

авідувач Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Костянтин Лагода став учасником І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання права та соціально-економічних відносин».

Захід відбувся на базі Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна», за участі представників Кіровоградської обласної ради, Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області, прокуратури Кіровоградської області, громадських організацій та вищих навчальних закладів.

Метою конференції стало обговорення теорії та практики юридичної науки, а також соціально-економічних відносин в умовах викликів сучасного суспільства для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку правових засад держави, відновлення й прийняття високої якості економічного, здоров’язберігаючого, управлінського та культурного потенціалу.

Роботу учасників було організовано у двох секціях, а саме:

  • Секція 1 «Правові та економічні проблеми розвитку сучасного суспільства»;
  • Секція 2 «Здоровязберігаючий аспект суспільного розвитку».

Відповідно до напрямів роботи конференції серед обговорених питань, були розглянуті актуальні проблеми цивільного, адміністративного та фінансового права, а також актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

Особливу увагу акцентували на узагальненні напрацювань фахівців з актуальних питань у галузях сучасного права, фінансів, менеджменту, фізичної реабілітації, документознавства щодо перспектив в юриспруденції, економіці, управлінні, суспільному розвитку.

Серед доповідачів заходу виступили представники державних установ та громадських організацій, видатні діячі та науковці.

За словами завідувача Кропивницького відділення КНДІСЕ Костянтина Лагоди комунікація представників судово-експертних установ з колегами інших відомств є важливим інструментом у розвитку судово-експертної діяльності загалом. Участь судових експертів у різноманітних науково-практичних заходах дозволяє налагоджувати та підтримувати міжвідомчу співпрацю, досягати швидшого розв’язання проблемних питань із максимально позитивним результатом.


Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6