Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Участь Київського НДІСЕ у щорічній зустрічі Європейської мережі судово-експертних установ ENFSI 2019

12 червня 2019

За участі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відбулась чергова щорічна зустріч Європейської мережі судово-експертних установ ENFSI 2019.

Європейська мережа судово-експертних установ(The European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI) була заснована у 1995 році для покращення обміну інформацією у сфері судової експертизи, а також підвищення якості судово-експертної діяльності у світі. Нині, під егідою мережі працюють 17 експертних робочих груп за різними напрямками та видами експертних досліджень. За останній час ENFSI була визнана Європейською комісією як одна з провідних організацій у галузі судової експертизи.

Зустріч ENFSI - це чудова можливість для обміну знаннями та досвідом між колегами, не тільки з Європи, але й з інших лабораторій та інститутів світу. Учасники беруть участь у численних лекціях та наукових презентаціях, які дають найбільш респектабельні фахівці галузі судової експертизи.

В роботі засідання 2019-го року взяли участь представники судово-експертних установ та представники правоохоронних органів із багатьох країн світу. Захід супроводжувався виставкою устаткування необхідного для криміналістичних досліджень.

В рамках роботи тематичних секцій учасники обговорили питання створення загальноєвропейських баз даних необхідних для підвищення ефективності роботи судових експертів і криміналістів, а також навчання та підготовку кадрів в рамках спільноти ENFSI та її зацікавлених сторін.

Крім того, під час засідань спікери представили учасникам доповіді щодо питань штучного інтелекту та машинного навчання; актуальні питання дактилоскопічних досліджень; проблеми глобалізації й інтернаціоналізації злочинності; питання гармонізації наукових винаходів у галузі криміналістики та судової експертизи; питання підвищення ефективності методик розслідування окремих категорій та видів злочинів; тактичних і технічних прийомів та засобів судової експертизи; спеціальних знань як інструментів впровадження сучасних досягнень науки під час досудового розслідування злочинів та їх судового розгляду; дискусійні питання проведення різноманітних експертних досліджень тощо. Серед питань, які викликали жваву дискусію було, питання впливу незаконної міграції людей на розвиток криміналістики та судової експертизи.

Загалом, варто відзначити, що участь у щорічній конференції ENFSI є надзвичайно важливою для висвітлення наукових розробок, належної співпраці з експертними установами країн-учасниць ENFSI, упровадження в практику передового досвіду цих країн, забезпечення контролю якості та, безумовно, формування авторитету Київського НДІСЕ на міжнародному рівні.
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6