Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Експерти КНДІСЕ проведуть мистецтвознавчі експертизи культових релігійних видань

27 липня 2017

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз отримали на дослідження культові релігійні видання: «BIBLIA ZLOTA KLASYKOW. STARY ZAKON», «Апостол» (1772 року) та «Апостол» (1564 року). Книги були надані фахівцям КНДІСЕ для проведення судово-мистецтвознавчої експертизи.

Основними завданнями цього виду дослідження є атрибуція твору, тобто визначення часу, місця та інших обставин його створення, встановлення його справжності, культурної цінності, інколи – встановлення конкретного автора твору. Іншими словами, дана експертиза проводиться з метою встановлення наявності або відсутності можливості віднесення витворів мистецтва до спадщини певного автора, визначення ступеню збереженості предмета, наявності або відсутності реставраційних робіт, визначення належності до певного періоду часу, а також для встановлення, чи є досліджуваний предмет культурною, історичною, науковою, художньою, археологічною або іншою цінністю.

Судові експерти-мистецтвознавці КНДІСЕ відзначають, що антикварні книги, до яких відносяться досліджувані об’єкти, є різновидом букіністичних книг. Вони виділяються певним віком, індивідуальністю оцінки та характером використання. «BIBLIA ZLOTA KLASYKOW. STARY ZAKON» «Том 1» вийшла друком 1898 року у віденському видавничому домі Макса Херзіга, який відзначався високим поліграфічним та художнім рівнем. «Апостол» 1869 року було надруковано в друкарні Києво-Печерської Успенської Лаври. Примірник «Апостол» 1772 року вийшов друком у львівській типографії Ставропігійського братства при Храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Рік видання книги вказаний літерами кириличного алфавіту від Створення Миру та від Різдва Христового.

Як правило, подібні книги мали красиві шрифти та високомистецькі заставки, сторінки часто оздоблювалися орнаментальними рамками й ілюстраціями (геліогравюри та літографії). Обкладинки для видань, інкрустовані золотими та срібними накладками, які мали золоті обрізи, виготовляли зі шкіри.

Нині, як і в минулому, релігійні книги постають символами традиційної культури у науковій та суспільній думці. Це призводить до того, що досить часто вони стають об'єктами злочинних дій або цивільних спорів. Таким чином, вирішити спірні ситуації можна лише завдяки використанню спеціальних знань та науковому обґрунтуванню винесених на дослідження питань.


Київський науково-дослідний інституту судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз

Директор: Рувин Александр Григорьевич

Почтовый адрес: 03057, г. Киев, ул. Смоленская, 6