Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Економічні дослідження судових експертів Київського НДІСЕ

11 серпня 2017

Нові економічні умови господарювання, як правило, базуються на ускладнених господарських зв'язках. У процесі економічної діяльності між суб’єктами дедалі частіше виникають спірні та проблемні питання, їх вирішення можливе завдяки комплексному використанню правових та економічних знань судових експертів.

Професійна діяльність експертів-економістів полягає у дослідженні різноманітних сфер фінансової та господарської діяльності. Так, фахівці Лабораторії економічних досліджень Київського НДІСЕ щоденно проводять наступні види досліджень:

  • дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
  • дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
  • дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

На вирішення економічної експертизи можуть бути поставлені питання щодо правильності відображення в документах бухгалтерського обліку й звітності підприємства будь-якої господарської операції;

вартості долі, яка належить акціонеру, засновнику, учаснику при виході з товариства;

динаміки фінансового стану підприємства за певний період та наявності у нього можливості відповідати за покладеними на нього фінансовими зобов'язаннями;

повноти й своєчасності виконання контрагентами умов договорів, у тому числі кредитних;

правильності нарахування й повноти сплати сум податків та інших обов'язкових платежів;

відповідності порядку нарахування й виплати преміальних сум і дивідендів нормативним положенням суб'єкта господарювання тощо.

Наведений перелік завдань не є вичерпним і свідчить про те, що судові експерти КНДІСЕ повинні володіти широким спектром знань у галузі бухгалтерського, фінансового, податкового обліку, аналізу фінансово-господарської діяльності у фінансово-кредитній сфері, інакше вони є носіями спеціальних знань.

Професійна робота експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз допоможе вирішити проблемні питання громадян. З детальнішою інформацію про всі види досліджень, можна ознайомитись у розділі експертна діяльність.Київський науково-дослідний інституту судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз

Директор: Рувин Александр Григорьевич

Почтовый адрес: 03057, г. Киев, ул. Смоленская, 6