Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Технічна експертиза документів

Дослідження реквізитів документів

Орієнтовний перелік завдань

Під час дослідження реквізитів документів вирішуються діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні завдання.

Важливо! Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Яким способом виготовлені реквізити документа (текст, підпис, відтиск печатки)?
 2. Чи вносилися зміни у реквізити документів, яким способом та який їх первісний зміст?
 3. В якій послідовності виконані реквізити у документі?
 4. Чи замінювалися у документі аркуші, чи переклеювалась фотокартка?
 5. Чи виготовлений документ шляхом монтажу?
 6. Чи в той час виконані реквізити документа (машинописний текст, відтиски печаток, штампів, підписи, записи), яким він датований?
 7. Чи містять аркуші згорілого документа реквізити, якщо так, то який їх зміст?
 8. Який зміст згаслого тексту документа?
 9. Чи є наданий на дослідження документ копією або оригіналом?
 10. Чи використовувалися технічні засоби і попередня підготовка для виконання реквізиту документа?
 11. Одним чи різними способами виконані реквізити документа?
 12. Чи одним або різними рукописними приладами виконані у документі підпис і текст?
 13. Чи складали фрагменти розірваного аркушу документа одне ціле?
 14. Чи є надані на дослідження документи примірниками одного документа?
 15. Яким за типом пишучим приладом виконаний текст документа?
 16. На якому за типом, класом, моделлю друкуючому пристрої виконані реквізити документів?
 17. Яким способом виготовлене кліше наданої на дослідження печатки (штампу)?
 18. Частиною якого виробу є відірваний аркуш паперу?

Необхідне надання на експертизу певної кількості документів в якості зразків порівняння, які слід розкласти по групах у відповідній хронології щодо часу датування.

Важливо! Дослідження аркушу(ів) згорілого документа та їх зміст досліджується за умови, що папір аркушу(ів) згорілого документа не перетворився на попіл. Необхідно проявляти обережність при вилученні, фіксації та упакуванні таких об’єктів дослідження.

Необхідно надавати на експертизу документи у тому вигляді, в якому вони вилучені. Не робити на документах ніяких позначок, обведень, вказівок.

В окремих випадках при вилученні документів та залученні до матеріалів справи використовувати або пінцети, або рукавички. В разі:якщо документи складаються з декількох аркушів, не скріплювати їх самостійно скобами стиплера, а помістити в окремі папки-файли; якщо документи, до подачі їх на експертизу, знаходяться у підшивці, наприклад, в томах справи, вилучити з підшивки та надати на експертизу в окремому конверті або папці-файлі разом із томом справи чи без нього; якщо питання експертизи, не стосуються копій документів, необхідно надавати їх оригінали; якщо документи мають зношений вигляд (старі), не слід їх наклеювати на будь-яку основу, а помістити у конверт або у папку-файл.


Дослідження матеріалів документів

Орієнтовний перелік завдань

Під час дослідження матеріалів документів вирішуються діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні завдання.

Важливо! Для проведення дослідження надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Чи містять графи документа рукописні записи, якщо так, то яким способом та чи за допомогою чорнила рукописного приладу вони виконані?
 2. Чи містить аркуш документа сліди від клею?
 3. Чи піддавався документ термічному впливу (наприклад прасуванню)?
 4. Чи є надані на дослідження згорілі матеріали залишками грошових банкнот?
 5. Чи однією пастою (чорнилом) або різними виконані записи та підписи на аркушах документа(ів)?
 6. Чи тією пастою (чорнилом) виконаний текст документа (записи у графах), якою споряджена ручка, вилучена та надана на дослідження?
 7. Одним тонером або різними виконаний друкований текст наданих на дослідження документів?
 8. Чи однаковим клеєм скріплені аркуші наданих на дослідження примірників документа?
 9. Чи на однакових аркушах паперу надрукований текст документа(ів)?
 10. Чи належать аркуші документа(ів) до однієї партії випуску?
 11. Чи мають спільну родову належність нитки, якими скріплені аркуші у підшивках документів?
 12. Однаковою штемпельною фарбою чи різними виконані відтиски печатки на аркушах документа(тів)?
 13. Чи мають спільну родову, групову належність барвна речовина, якою нанесений відтиск печатки у документі, та штемпельна фарба у вилучених та наданих на дослідження пляшці і штемпельній подушці?
 14. Чи в той час виконані підписи у документах, яким вони датовані, якщо ні, то у який час (період часу) вони виконані?
 15. До якого виду, типу, класу, роду відносяться матеріали, якими виконані реквізити документа?
 16. Чи є наданий на експертизу аркуш аркушем учнівського зошита?
 17. Частиною якого виробу є відірваний аркуш паперу?
 18. Чи виконані тексти та записи у наданих на дослідження документах однаковим за складом матеріалом письма?
 19. Чи одного виду клей використовувався для наклеювання фотокарток на документи?


Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

Орієнтовний перелік завдань

Під час дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів вирішуються діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні завдання.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Яким способом виконаний відтиск печатки (штампу) у документі?
 2. Яким способом виготовлене надане на дослідження кліше печатки (штампу)?
 3. Чи вносилися зміни у відтиск печатки шляхом дорисовування фрагментів елементів, видалення підчисткою, травленням, якщо так, то який його первісний зміст?
 4. Який зміст слабко видимого відтиску печатки?
 5. Яким способом виконаний текст документа?
 6. Чи піддавався текст документа змінам, якщо так, то який його первісний зміст?
 7. Чи застосовувався монтаж тексту при виготовленні документа?
 8. Чи виготовлені надані на дослідження документи за допомогою копіювально-розмножувальної техніки?
 9. Чи використовувався монтаж при виготовленні досліджуваних копій документа?
 10. Яким способом виконані реквізити бланку документа?
 11. Яким способом виготовлені надані на експертизу друкарські форми?
 12. Одним і тим же способом чи різними нанесені відтиски печатки у документах?
 13. Чи тією печаткою нанесені відтиски печатки у документах, яка вилучена та надана на дослідження?
 14. Однією печаткою чи різними нанесені відтиски у документах?
 15. Чи однаковим способом виготовлені надані на дослідження кліше печаток?
 16. Чи тією печаткою виконані відтиски у наданих на дослідження документах, вільні та експериментальні зразки відтисків якої містяться у документах, наданих для порівняльного дослідження?
 17. Чи в той час нанесені відтиски печатки у документах, яким вони датовані, якщо ні, то у який період часу вони виконані?
 18. Чи однаковим способом виконаний на аркушах текст першої та третьої сторінок документа?
 19. На одному друкуючому пристрої виконаний текст наданих документів, чи на різних?
 20. Чи за допомогою наданого на дослідження друкуючого пристрою виконаний текст документів?
 21. Чи на тому друкуючому пристрої (друкарській машинці) виконаний текст документа,вільні та експериментальні зразки якого надані для проведення порівняльного дослідження?
 22. Чи в той час виконаний машинописний текст документа, яким він датований, якщо ні, то у який період часу він виконаний?
 23. Чи є надані на дослідження електрографічні копії копіями одного документа?
 24. Чи є надана на експертизу копія копією наданого на дослідження оригіналу документа?
 25. Чи виготовлені електрографічні копії за допомогою копіювально-розмножувального апарату, вилученого та наданого на експертизу?
 26. Чи виготовлені бланки наданих на дослідження документів за допомогою даного друкарського обладнання?
 27. Чи надруковані бланки документів за допомогою наданих на дослідження друкарських форм?
 28. Чи є відповідними надані на експертизу банкноти аналогічним банкнотам, які виготовлені підприємством , що здійснює їх випуск?
 29. На одному копіювально-розмножувальному пристрої, чи на різних виготовлені надані на дослідження копії документів?
 30. Друкуючий пристрій якого типу, моделі використовувався для виконання тексту досліджуваних документів?
 31. Встановити марку і модель друкарської машинки, якою надрукований текст наданих документів?
 32. Чи з використанням однієї марки шрифту або різних виконані машинописний текст документа та його фрагменти?
Важливо! У випадку, якщо документ має великий об’єм друкованого тексту, доцільно вказати у якій його частині (фрагменті, на сторінці або на аркуші) містяться можливі зміни.У разі, якщо друкований текст має великий об’єм, у фабулі призначення експертизи, бажано вказати суть можливої зміни змісту документа таким способом (використання аркушу з реквізитами іншого документа або частини документа, додрукуванням фрагменту до існуючого тексту, шляхом заміни аркушів).Необхідне надання на експертизу певної кількості документів-зразків, текст яких надрукований на тій же друкарській машинці, що і текст досліджуваного документу, які слід розкласти по групах у відповідній хронології щодо часу їх датування.